DIGITAL VISNING: WIFT SJUAN+

Hela Sverige
Online
Gratis

Den 21 december är det vintersolstånd, årets kortaste dag. Då bjuder vi igen in till en mikrofestival som äger rum samtidigt i några av de regioner i landet som Wift verkar i. Varje region har valt en kortfilm gjord av sina medlemmar och skapat ett program som för tredje gången sänds ONLINE över hela landet, samt på biografer. Det blir ett sätt att lyfta fram kvinnor − våra medlemmar − som inte alltid får tillräcklig uppmärksamhet för sina verk. På detta vis vill vi ge dem extra glans, uppmärksamhet, dignitet och uppmuntran. Det är också ett sätt för Wift att tacka våra underbara medlemmar!

Mer info om programmet kommer snart!

DIGITAL VISNING: DRAKEN FILM

Hela Sverige
Online
Gratis

På årets kortaste dag bjuder streamingplattformen DRAKEN FILM på gratis kortfilm hela dagen!

Gratis registrering för Draken Film x Kortfilmsdagen:
https://drakenfilm.se/kortfilmsdagen

Under Kortfilmsdagen har Draken Film byggt en särskild portal för kortfilm där publik kan registrera sig för att få gratis tillgång till Draken Films hela kortfilmsbibliotek med ett hundratal kortfilmer. Förutom filmerna i Drakens befintliga kortfilmsbibliotek lanseras också flera nya kortfilmer och paket.