Ansökan om stöd

Vill du ordna en egen kortfilmsvisning?

Visa kortfilm på årets kortaste dag 21 december! Du kan få upp till 5000kr i stöd till din visning. Ansök senast 6 oktober. Vill du arrangera en visning på Kortfilmsdagen utan att söka stöd kan vi ändå marknadsföra den under vårt paraply, maila oss! 

Kortfilmsdagen är etablerad i ett flertal länder över hela norra halvklotet och 2014 lanserades initiativet i Sverige. Sedan 2018 sköter Folkets Bio Kortfilmsdagen med stöd av Svenska Filminstitutet. Syftet är att etablera satsningen i Sverige för att öka antalet biografer och andra visningsplatser som visar kortfilm och därmed långsiktigt öka publiken för kortfilm.

Varje arrangör väljer själv vilka filmer den vill visa och under vilka former. Arrangören bestämmer om evenemanget ska vara gratis eller kosta pengar och om det ska vara något kringarrangemang.

Vem kan söka?

Satsningen ryms inom stödet till spridning av svensk kortfilm i Sverige och riktar sig till landets alla biografer samt andra visningsaktörer.

För vad kan man söka?

Godkända kostnader är bland annat marknadsföring och publikarbete specifikt för det enskilda eventet, filmhyra samt omkostnader för kringarrangemang. Stöd ges inte för kostnader för lokalhyra, personal eller eventuella uteblivna intäkter.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Man kan söka mellan 1000 – 5 000 kr och ingen ekonomisk motprestation krävs!

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas under perioden 6 september – 6 oktober 2023. Besked lämnas senast den 17 oktober 2023. Ansökan görs på särskild blankett och skickas till kortfilmsdagen@folketsbio.se

Klicka här för att hämta ansökningsblanketten.

Hur bedöms ansökan?

Ansökningarna bedöms och prioriteras utifrån ambitionsnivå på filminnehåll och publikarbete.

Ansökan bereds av Folkets Bio. Beslutet meddelas via mail.

Hur betalas stödet ut?

Stödet betalas ut efter avslutat och redovisat projekt. Stödet kan ej rekvireras i förhand utan först när fullständig redovisning är inskickad och godkänd, det vill säga runt slutet av januari.

Hur redovisar man?

Stödmottagare fyller i en redovisningsblankett samt bifogar godkänd ekonomisk redovisning (sammanställning av ekonomiska utgifter + kvitton) och skickar in till Folkets Bio via mail senast den 15 januari 2024. Skicka gärna med digital fotodokumentation av det genomförda eventet.

Klicka här för att hämta redovisningsblankett.