Ansökan om stöd

Vill du ordna en egen kortfilmsvisning?

Visa kortfilm på årets kortaste dag 21 december! Du kan få upp till 5000kr i stöd till din visning. Ansök senast 15 oktober. Vill du arrangera en visning på Kortfilmsdagen utan att söka stöd kan vi ändå marknadsföra den under vårt paraply, maila oss! 

Kortfilmsdagen är etablerad i ett flertal länder över hela norra halvklotet och 2014 lanserades initiativet i Sverige. Sedan 2018 sköter Folkets Bio Kortfilmsdagen med stöd av Svenska Filminstitutet. Syftet är att etablera satsningen i Sverige för att öka antalet biografer och andra visningsplatser som visar kortfilm och därmed långsiktigt öka publiken för kortfilm.

Varje arrangör väljer själv vilka filmer den vill visa och under vilka former. Arrangören bestämmer om evenemanget ska vara gratis eller kosta pengar och om det ska vara något kringarrangemang.

Vem kan söka?

Satsningen ryms inom stödet till spridning av svensk kortfilm i Sverige och riktar sig till landets alla biografer samt andra visningsaktörer.

För vad kan man söka?

Godkända kostnader är bland annat marknadsföring och publikarbete specifikt för det enskilda eventet, filmhyra samt omkostnader för kringarrangemang. Stöd ges inte för kostnader för lokalhyra, personal eller eventuella uteblivna intäkter.

Vilka villkor måste uppfyllas?

Man kan söka mellan 1000 – 5 000 kr och ingen ekonomisk motprestation krävs!

När och hur ansöker man?

Stödet kan sökas under perioden 15 september – 15 oktober 2021. Besked lämnas senast den 27 oktober 2020. Ansökan görs på särskild blankett.

Klicka här för att hämta ansökningsblanketten.

Hur bedöms ansökan?

Ansökningarna bedöms och prioriteras utifrån ambitionsnivå på filminnehåll och publikarbete.

Ansökan bereds av Folkets Bio. Beslutet meddelas via mail.

Hur redovisar man?

Stödmottagare fyller i en redovisningsblankett samt bifogar godkänd ekonomisk redovisning enligt anvisningar och skickar in till Folkets Bio via mail senast den 18 januari 2022. Skicka gärna med digital fotodokumentation av det genomförda eventet.

Hur betalas stödet ut?

Stödet rekvireras på en blankett som skickas tillsammans med beslutsbrevet. Stödet kan ej rekvireras i förhand utan först när fullständig redovisning är inskickad och godkänd.

Klicka här för att hämta redovisningsblankett.