DIGITAL VISNING: DRAKEN FILM

Hela Sverige
Online
Gratis

På årets kortaste dag bjuder streamingplattformen DRAKEN FILM på gratis kortfilm hela dagen!

Gratis registrering för Draken Film x Kortfilmsdagen:
https://drakenfilm.se/kortfilmsdagen

Under Kortfilmsdagen har Draken Film byggt en särskild portal för kortfilm där publik kan registrera sig för att få gratis tillgång till Draken Films hela kortfilmsbibliotek med ett hundratal kortfilmer. Förutom filmerna i Drakens befintliga kortfilmsbibliotek lanseras också flera nya kortfilmer och paket.