Queera kortfilmer med Page 28

Malmö
Hypnos Theatre, Norra Grängesbergsgatan 15, Malmö

Den HBTQ-bokhandeln och kulturscen Page 28 bjuder alla som vill på queera kortfilm! Visningen kommer ske i deras lokal på Hypnos Theatre.

Mer info kommer snart!