Kortfilm på Moderna Museet Malmö

Malmö
13:00 – 16:00
Ola Billgrens plats 2-4, 211 29 Malmö
Fri entré.

Tid: kl. 13-16
Plats: På Lastkajen
Språk: Svenska
Pris: Fri entré.
Föranmälan krävs för större grupper. Boka via kortfilm@modernamuseet.se
Cost: Free admission.
Booking is required for larger groups. Please book at
kortfilm@modernamuseet.se

Under kortfilmsdagen 2022 presenterar Moderna Museet Malmö ett antal
kortfilmer för barn och tonåringar. Kl 13 visas filmer för 10 åringar och uppåt.
Filmerna är gjorda av creme de la creme från den svenska kortfilmsscenen och
tar upp frågor om vänskap, ensamhet, sexualitet, tillhörighet och kärlek. Vi tar
en mysig julfikapaus runt kl 14 för att därefter presentera ett antal filmer riktade
till en publik med tonåringar. Filmerna är gjorda av stjärnskott på den svenska
kortfilmshimlen och tar upp frågor om identitet, tillhörighet, vänskap, familj och
kärlek.

During Short Film Day 2022, Moderna Museet Malmö presents a number of
short films for children and teenagers. At 1 pm, films are shown for 10-year-olds
and up. The films are made by the creme de la creme of the Swedish short film
scene and address questions of friendship, loneliness, sexuality, belonging and
love. We take a cozy Christmas fika break around 2 pm to then present a number
of films aimed at an audience of teenagers. The films are made of shooting stars
in the Swedish short film sky and address questions of identity, belonging,
friendship, family and love.