Skanstulls tunnelbana

I den södra uppgången i Skanstulls tunnelbana visas kortfilm mellan 21 december 2015 och 4 januari 2016.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet, Filmform,
SL:s konstråd och curatorn Frida Cornell.

Filmerna utgör ett urval ur samtida svensk filmkonst.

Mette Hansen: När jag vaknade, 5 min, 2006
AUJIK: Yuki, 5:21 min, 2007
Elin Magnusson: Skulden, 6:35 min, 2010
Noemi Sjöberg: Tehran, 5:11 min, 2005