Rumänska kortfilmer

Gratis
Längd: 111 minuter
Rekommenderad ålder: 14 och uppåt
Bokning: Ioana Leca, projektledare Rumänska kulturinstitutet
ioana.leca@rkis.se

Sex kortfilmer från unga rumänska regissörer som alla har fått pris eller visats på internationella filmfestivaler. Filmerna tar upp överlevnad och hemlighetsfullhet. Det kan handla om fysisk överlevnad som i Ruxandra Stroes Black Friday, eller mental överlevnad, som i Tudor Christian Jurgius In which the Protagonist Hides and Then Has an Unexpected Encounter eller Mara Trifus The Japanese Quince Tree. Det handlar om familjeband och hemligheter i Sebastian Mihăilescus Honeymoon, och vänskapsband i Ana-Maria Savins This Time, Last Year

Black Friday

Black Friday av Ruxandra Stroe
Längd:
21 minuter
Under kommunismen var matköer en del av vardagen. Efter en lång väntan på tom mage, får Mihail inte sin matranson. Nästa dag försöker han vara först i kön.

Honeymoon

Honeymoon av Sebastian Mihăilescu
Längd:
12 min
På en väns bröllop diskuterar Bogdan och Irina om en utomäktenskaplig händelse som kan komma att påverka familjen dramatiskt.

Idle

Idle av Raia al Souliman
Längd:
 24 min
I en generation präglad av tristess och apati, träffas en pojke och en flicka för första gången.

In Which The Protagonist Hides And Then Has An Unexpected Encounter

In Which the Protagonist Hides and Then Has An Unexpected Encounter av Tudor Cristian Jurgiu
Längd:
19 minuter

The Japanese Quince Tree

The Japanese Quince Tree av Mara Trifu
Längd: 21 min
En 90-årig kvinna delar sina hemligheter och livssorger med oss. Madame Grosus berättelser – avslöjande, smärtsamma, melankoliska och lustiga sådana – bär med sig ett viktigt budskap.

This time, last year

This time, last year av Ana-Maria Savin
Längd:
14 minuter
En hemmagjord film inspelad under en helg på landet. This time, last year visar en nästan symbiotisk vänskap mellan två flickor och vad som händer när en tredje person kommer emellan.