Galleri Index

index
Ute Aurand, To Be Here, 2011, 16mm, 38 min. Courtesy of Arsenal Berlin


FYRA KVÄLLAR MED FILM

Tid: 17, 18, 19 och 21 december 2015. Alla filmvisningar startar kl 19, utom lördag 19 december, då den startar kl 15.
Plats: Galleri Index, Kungsbrostrand 19

Biljettpris: 100 kr per kväll eller 150 kr för filmpass som beviljar entré till samtliga kvällar.

Under hösten 2015 utkom OEI #69–70: On Film, som på 496 sidor bland annat fördjupar sig i några av de praktiker som varit betydande för svensk experimentfilm fram till idag. Som en del av Kortfilmsdagen den 21 december presenterar Index och Film i Samtidskonsten ett fyra kvällars filmprogram sammansatt av curatorerna Martin Grennberger och Daniel A. Swarthnas med utgångspunkt i OEI-numret. Programmet visar exempel på viktiga svenska experimentfilmer, samtidigt som dessa kontextualiseras genom internationella filmpraktiker. Flera av filmerna i programmen visas nu för första gången i Sverige.

Den svenska experimentfilmshistorien kan sägas starta med Viking Eggelings film Diagonalsymfonin från 1924 och fortsätter på olika sätt idag. Programserien vill lyfta fram ett antal svenska filmare med en – i produktiv mening – ’ansträngd relation’ (eller avsaknad av relation…) till filmindustrins institutioner. Det kan röra sig om filmare med en poetisk eller personlig hållning till rörlig bild, och där resultatet oftast bryter mot eller helt saknar en narrativ struktur. Tanken bakom programmet är både att ge exempel på mindre kända eller förbisedda filmare och mer etablerade sådana som på olika sätt varit betydelsefulla inom svensk experimentfilm: Claes Söderquist, Gunvor Nelson, Olle Hedman och Åke Karlung.

Under filmvisningarna den 17, 18, 19 och 21 december kommer ett antal av filmarna, författarna och curatorerna att närvara och presentera filmerna. Eftersom en betydande del av OEI #69–70: On Film uppehåller sig vid filmare som arbetar med materiella processer, och där det analoga materialets betingelser har en central betydelse, kommer filmerna i programmet företrädesvis att visas i originalformatet 16mm.

De internationella filmerna i programmet är valda för att fungera som produktiva och belysande komplement till de svenska filmerna. Det rör sig framförallt om internationella kvinnliga experimentfilmare som på olika sätt har arbetat med strukturella och materiella aspekter. Det kan handla om fysiska ingrepp direkt på filmremsan där kemiska interventioner, dekompositionsprocesser och materialets taktilitet är avgörande. Filmremsan rispas, ciseleras, bemålas; emulsionen lyfts bort och placeras på en ny, transparent, filmremsa. I programmet ingår filmer av Rose Lowder, Cécile Fontaine, Frédérique Devaux, Marcelle Thirache och Ute Aurand.

Torsdag 17 december 2015: Larry Gottheim, Claes Söderquist – kl 19
Filmerna i detta program fokuserar landskap eller objekt som studeras med en påtaglig visuell noggrannhet.

Program:
Larry Gottheim, Barn Rushes, 1971, 16mm, 36 min
Claes Söderquist, Landskap, 1985–1987, 16mm 36 min

Fredag 18 december 2015: Åke Karlung, Olle Hedman – kl 19
Åke Karlung och Olle Hedman är två mycket egenartade svenska experimentfilmare, vars filmer präglas av ett slags konfrontativt och aggressivt arbete både vad gäller ljud och bild. Österländsk mystik, källarhål och civilisationskritik förenas här på högst särpräglade vis. Programmet genomförs med Stöd av Svenska Filminstitutet Kortfilmsdagen.

Program:
Åke Karlung, Rast–Vila, 1959, 16mm, 6 min
Åke Karlung, Generalrepetition för självmord, 1963, 16mm, 3 min
Åke Karlung, Homo Ludens, 1964, 16mm, 11 min
Åke Karlung, Det värdelösa leendet, 1965, 16mm, 6 min
Åke Karlung, Alina Kadabra, 1969, 16mm, 5 min
Olle Hedman, Coca Nr1, 1979, 35mm överförd till digital film, 0,36 min
Olle Hedman, Amazeing Maze, 1979, 35mm överförd till digital fil, 5 min
Olle Hedman & Nina Jouchims, Film no 9, 1980, 35mm överförd till digital fil, 1,22 min
Olle Hedman, En Semiotisk Studie av ickelogiska kodifieringar i bild, 1973, 16mm,  6 min
Olle Hedman, Aforism, 1974, 16mm 5 min
Olle Hedman, Dialogue, 1975, 16mm, 5 min
Olle Hedman, Oremus, 1976, 16mm, 4 min
Olle Hedman, Metro means of coveyance, 1977, 16mm, 7 min
Olle Hedman, Phantom conception, 1978, 16mm, 4 min
Olle Hedman, Instant movie, 1979, 16mm, 0,45 min
Olle Hedman, Glo-babel, 1979, 16mm, 4 min
Olle Hedman, Coca Strip, 1985, 16mm, 6 min

Lördag 19 december 2015: Ute Aurand – kl 15
Ute Aurands filmer verkar som poetiska kommentarer till de flöden och glimtar av liv hon omges av. Hon klipper ofta direkt i kameran, vilket bidrar till filmernas specifika rytm och rörelse.

Program:
Ute Aurand, Junge Kiefern, 2011, 16mm, 42 min
Ute Aurand, To Be Here, 2011, 16mm, 38 min

Måndag 21 december 2015: Rose Lowder, Cecilie Fontaine, Marcelle Thirache, Frédérique Devaux, Gunvor Nelson – kl 19
Programmet presenterar verk som betonar filmens skörhet genom att på olika sätt direkt manipulera och bearbeta den enskilda bildrutan. Found footage, inskjutningar av text eller betoning av materialets gradvisa sönderfall blir här viktiga aspekter. Programmet genomförs med Stöd av Svenska Filminstitutet Kortfilmsdagen.

Program:
Rose Lowder, Parcelle, 1979, 16mm, 3 min
Rose Lowder, Champ Provençal, 1979, 16mm, 9 min
Rose Lowder & Carl Brown, Two Pictures, 1999, 16mm, 12 min
Cecile Fontaine, Home movie, 1986, 16mm, 5 min
Marcelle Thirache, Lande, 1991, 16mm, 6 min
Marcelle Thirache, Palme d’Or, 1993, 16mm, 4 min
Marcelle Thirache, Pigmentation Secrète, 1997, 16mm, 7 min
Marcelle Thirache, Étude pour arbre seul, 1999, 16mm, 6 min
Frédérique Devaux, Film avec pellicule, 1980, 16mm, 9 min
Frédérique Devaux, Altergraphies 1, 1981, 16mm, 6 min
Gunvor Nelson, Field Study #2, 1988, 16mm, 8 min

Film i samtidskonsten är ett filmprogram som utforskar strömningar och teman inom samtida film-, videokonst. Målet med programmet är att vara inkluderande, tankeväckande och skapa diskussion.

FYRA KVÄLLAR MED FILM genomförs med stöds av Svenska Filminstitutet. Tack till OEI, Turbidus film och Filmform.