Manual Labours, Many Labours

Pris: Reducerat paketpris för beställning i samband med Kortfilmsdagen! Filmhyra hela programmet: 2 500 kr + moms (ordinarie pris 4 900 kr + moms)
Längd: 80 minuter
Bokning: Frågor om pris, påseendematerial, texter, stills etc: anna-karin.larsson@filmform.com
Tekniska frågor: distribution@filmform.se

OBS – Vi behöver få din bokning senast den 1 december.

MANUAL LABOURS, MANY LABOURS
Filmform presenterar Manual Labours, Many Labours, ett kortfilmsprogram som undersöker den arbetande kroppen och hur den anpassat sig till nya arbetsvillkor och arbetsplatsens upplösta gränser. Manual Labours, Many Labours utforskar arbetet som kropp, begrepp och reell erfarenhet. Programmet är curerat av Jenny Richards (UK).

Du kan välja att visa hela programmet eller endast några filmer. *

Synopsis finns samt längre programtext samt påseendematerial finns.

Titlar:

ruda_movie_still

A RUDA ROAD MOVIE
MARIE BONDESON
Sverige, 2002, digital fil, svenska, färg, 8’19

Enligt_lag_still

ENLIGT LAG
PETER WEISS
Sverige, 1957, 16mm överförd till digital fil,
svenska, ljud, sv, 20’00

GIANT
SALLA TYKKÄ
Finland, 2014, digital fil, finska/engelska, ljud,
färg,  12’20
OBS! Distribution: AV-arkki

5_9_still

5-9
ULF LUNDIN
Sverige, 2013, digital fil, ljud, färg, 8’33

paying_tax_still

DET ÄR SEXIGT ATT BETALA SKATT
EVA LINDER
Sverige, 2005, digital fil, svenska, ljud, färg, 10’40

man_background_still

THE MAN IN THE BACKGROUND
LENE BERG
Norge/Sverige, 2006, digital fil, engelska/norska,
ljud, färg, 20’00

*350 kr + moms i avdrag per titel som inte hyrs.