FILMPAKET 2017

Här nedan finns förslag på filmer och filmpaket som kan bokas till Kortfilmsdagen.
Vid varje filmpaket finns information om hur du går till väga för att boka det.


Stories of the Absurd –  Finnish Film Foundation
Läs mer


Höstens filmer från Folkets Bio
Läs mer


Vårens filmer från Folkets Bio
Läs mer

Niki Lindroth von Bahrs magiska värld
Niki Lindroth von Bahr är en av Sveriges mest intressanta filmskapare. Med sina filmer skapar hon unika universum och gör filmer där det vardagliga och det absurda ofta går hand i hand. Vi presenterar tre av hennes egna filmer samt Las Palmas där hon arbetade med filmens kostym.
Läs mer

Lasse Persson retrospect
I Lasse Perssons värld är allt möjligt och det annorlunda är normen. I ett kort-retrospektiv erbjuds sju av Lasse Perssons kortfilmer. Från Honey Boney till den helt nya Dance Macabre!
Läs mer

Kortfilm för barn 

Ett tu tre
Ett… Tu… Tre…
Läs mer

Ur_en_kos3tif kopia
Ur en kos dagbok

Läs mer

Min_va308n_Lage_2
Djurvännerna

Läs mer