19 december: Rossana Dinamarca

Den artonde luckan öppnas av Rossana Dinamarca, politiker och riksdagsledamot. Hon har valt filmen Punkt 9: Val av andre vice talman av Maximilien van Aertryck.

Jag såg filmen när Maximilien van Aertryck visade den på biografen Zita i Stockholm. Det var ett väldigt speciellt ögonblick att få se hur någon annan fångat en händelse som jag var mitt i. På ett mycket speciellt, men också träffsäkert sätt fångar han en situation, som kanske för några bara handlade om formalia, men som för mig i allra högsta grad var politisk och personlig. Ställningstagandet mot rasism är nämligen personligt – det handlar om mina och mina barns rättigheter och villkor för existens i det här samhället.

I kortfilmskalendern presenteras en ny film varje dag. Från den 1 december till Kortfilmsdagen den 21 december.