17 december: Anna Weitz

Anna Weitz är producent. Hon har bland annat gjort filmen Förvaret och varit med och producerat Jag är Ingrid. I den sjuttonde luckan finns filmen Break.

Break är en rekonstruktion av tid och rum i ett fängelse i Syrien. Jag har valt den eftersom den skildrar lidande på ett sätt som bryter mot det explicita våld vi vant oss vid att se i nyhetsrapportering och sociala medier och som ofta skapar distans istället för empati. Att hitta grepp för att på ett människovärdigt sätt berätta om det mest fasansfulla är en viktig utmaning och uppgift för oss som arbetar med rörliga bilder idag. Break bygger främst på tittarens föreställningsförmåga men lämnar ändå ett väldigt tydligt budskap.

Tiotusentals civila har dött under tortyr i Syriska fängelser. Break gjordes i samband med den Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer 2014 av bland andra Mohammed Al-Saud, aktivist och journalist. Mohammed arbetar nu med en film om sin flykt till Sverige och EU:s absurda gränspolitik. Han är även ordförande i The Young Republic (http://www.theyoungrepublic.org/), en svensk-baserad organisation som mobiliserar unga syrier runtom i världen för att bygga upp ett framtida demokratiskt Syrien.

I kortfilmskalendern presenteras en ny film varje dag. Från den 1 december till Kortfilmsdagen den 21 december.