18 december: Ninja Thyberg

Det är regissören Ninja Thyberg som öppnar den artonde luckan. Hon har valt filmen The Quiet One av Ina Holmqvist och Emelie Wallgren.

Jag valde The Quiet One för att den på ett otroligt starkt och träffande vis berättar om djupt mänskliga behov och mekanismer. Den lilla barngrupp som vi får tillträde till, speglar samhällets maktstrukturer och orättvisor. Samtidigt kämpar alla för att bli sedda, älskade och respekterade. En smärtsam film som samtidigt inger mycket hopp.

I kortfilmskalendern presenteras en ny film varje dag. Från den 1 december till Kortfilmsdagen den 21 december.